Energiakatselmuksessa säästökohteet näkyville

Hiontatuotteiden tekstiiliraaka-aineita valmistavassa Oy KWH Mirka Ab:n Karjaan tehtaalla otettiin viime syksynä oma energiankulutus tarkasteluun. Mirkan muilla tehtailla energiatehostamisen toimenpiteitä oli jo toteutettu jonkin verran, nyt oli sopiva aika aloittaa työt myös Karjaalla. “Viime syksynä olimme seminaarissa, jossa energia-asiat olivat esillä. Seminaarin järjestävinä tahoina olivat mm. Saksalais-Suomalainen Kauppakamari sekä Motiva. Aloitimme keskustelut Karves Energia & Valvonta Oy:n kanssa ja päätimme lähteä selvittämään, mihin meidän tehtaassamme kuluu energiaa ja mistä mahdolliset säästökohteet löytyvät,” kertoo tehtaanjohtaja Tea Tukia-Kangas Oy KWH Mirka Ab:sta.

Motivan mallin mukainen energiakatselmus

Karves Energia & Valvonta on valtuutettu toteuttamaan Motivan mallin mukaisia teollisuuden energiakatselmuksia. Hankkeelle on haettu ja myönnetty energiatukea, joka on 40 % työkustannuksista. Energiakatselmuksessa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti Mirkan Karjaan tehtaan energiankäyttö ja sen jakautuminen, sekä selvitetään kannattavimmat energiantehostamistoimenpiteet. Karves Energia & Valvonta Oy:stä hankkeen vastaavina energiakatselmoijina toimivat Jani Hannén ja Pertti Nordlund

Tulokset syyskuussa

Ensimmäiset mittaukset tehtiin huhtikuun alussa. Mittarit tekevät mittauksia parhaillaan useista eri järjestelmistä sekä monissa eri mittauspisteissä. Katselmusraportti luovutetaan ja raportoidaan syyskuussa. Tavoitteena Mirkalla on saada kokonaisnäkemys tehtaan energiankulutuksesta. Lämmön talteenotto on yksi jo esille nousseista kehityskohteista tehtaanjohtaja Tea Tukia-Kankaan mukaan. Hankkeen toteuttaa Karves Energia & Valvonta Oy. Hankkeeseen osallistuu myös Mirkan tehtaan ja järjestelmien ylläpidosta vastaavia alihankkijoita ja palveluntuottajia sekä Mirkan omia työntekijöitä. Energiakatselmukseen käytetyt tehtaan omat resurssit ovat myös tuen piirissä.  

Lue lisää teollisuuden energiakatselmuksista tästä linkistä.  

Oy KWH Mirka Ab on joustavien hiomatuotteiden ja pölyttömän hionnan erityisasiantuntija ja maailmanlaajuisesti kasvava yritys. Pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiöitä on Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Tuotannosta n. 95 % menee vientiin. www.mirka.fi

Lisätiedot:
Karves Energia & Valvonta Oy
Jani Hannén
Energia-asiantuntija
040 775 7806

Panu Lallukka
Projektipäällikkö 
040 134 3027