Teollisuuden energiakatselmuksella löydettiin säästöpotentiaalia

Karves Energia & Valvonta toteutti Espoossa toimivalle painovärejä valmistavalle ja myyvälle Sun Chemical Oy:lle teollisuuden energiankatselmuksen talvella 2014. Katselmuksessa löydettiin useita säästökohteita.

Motivan mallin mukainen energiakatselmus

Hankkeen alussa Karves Energia & Valvonta Oy:n energia-asiantuntijat avustivat onnistuneesti TEM:n tarjoaman energiatuen hakemisessa ja tukea myönnettiin 50 % työkustannuksista. Tukipäätöksen jälkeen aloitettiin varsinainen katselmointityö, jonka aikana energia-asiantuntijat suorittivat mittauksia kohteessa. Taloteknisten järjestelmien ja tehdaspalvelujärjestelmien nykyinen toiminta selvitettiin perusteellisesti. Mittausten perusteella kohde mallinnettiin ja tätä mallia hyödynnettiin säästöehdotusten laskennassa. Karves Energia & Valvonta Oy:stä hankkeen vastaavina energiakatselmoijina toimivat Jani Hannén ja Pertti Nordlund.

Tuntuvia säästöjä

Energiakatselmuksen avulla löydettiin energiansäästöpotentiaalin toteuttamiseksi 14 säästötoimenpidettä. Lämmönkulutuksessa energiansäästöpotentiaali on jopa 19 % mikä euromääräisesti tarkoittaa 16 %:n säästöä. Sähkössä energiansäästöpotentiaali on 7 % ja vedessä 11%. Loppusummassa puhutaan kymmenien tuhansien eurojen säästöistä toimenpiteiden takaisinmaksuaikojen ollen keskimäärin alle 2 vuotta.

Sun Chemical Oy:ssä ollaan panostettu energiatehokkuuteen jo vuodesta 2008 lähtien, jolloin yhtiö liittyi vapaaehtoiseen Energiatehokkuussopimus-ohjelmaan. Energiatehokkuus- sopimusten ohjeellinen säästötavoite on 9 % vuoden 2005 kulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. Sun Chemical Oy asetti oman säästötavoitteensa 15 %:iin liittyessään ohjelmaan. Nyt ehdotettujen säästötoimenpiteiden jälkeen Sun Chemical Oy on onnistunut pudottamaan kokonaisenergiankulutustaan 54 % vuoden 2005 tasosta, eli merkittävästi yli omien tavoitteidensa.

Työ jatkuu

Toiminnan organisointi ja suunnittelu on tärkeää säästöjen saavuttamiseksi. Yrityksissä energiansäästön toteuttaminen jää usein muiden asioiden jalkoihin. Yrityksen kannattaa nimetä motivoitunut energiavastaava, jolla on resurssit käyttää omaa osaamista ja hyviä energiakumppaneita työn eteenpäin viemiseksi.

Karves Yhtiöiden Energiaisännöinti-palvelu on luonnollinen jatkumo esimerkiksi energiakatselmusten jälkeen säästöpotentiaalin toteutumiseksi, jolloin asiakkaan henkilöstö voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Lisätiedot:
Karves Energia & Valvonta Oy
Jani Hannén Energia-asiantuntija, DI
040-775 7806

Sun Chemical Oy
Antti Kaihoniemi
Maintenance and Engineering Manager
020 750 9700
www.sunchemical.com