Valvonta vahtii tilaajan etua

Asunto Oy Aleksis Kiven Katu 72 on vuonna 1961 valmistunut kerrostalo, jossa on kaksi porrasta ja neljä asuinkerrosta. Rakennuksen kellarikerroksessa on saunaosaston lisäksi varastotilaa. Asuntoja taloyhtiössä on 36. Kohteessa toteutettiin perinteinen linjasaneeraus ja Karves Yhtiöt vastasi projektinjohdosta sekä valvonnasta

Yhteen hiileen

Urakka alkoi lokakuussa 2013 ja tämän vuoden syyskuussa oli sopimuksen mukainen luovutus. “Koko projektin ajan toimittiin aikataulussa, vaikka yllätyksiäkin tuli eteen. Budjetti alitettiin ja osakasreklamaatioilta vältyttiin, joten voimme varmasti puhua onnistuneesta saneerauksesta”, LIV isännöinti Oy:n isännöitsijä Jukka Ojamo korostaa. Ojamon mukaan missään kohdassa ei jääty ihmettelemään vastuurajoja tai tekemisen esteitä. Tarvittaessa projektissa mukana olleet henkilöt saatiin kutsuttua koolle pikaisella aikataululla myös työmaakokousten välillä eikä työmaa joutunut odottamaan. Tämä edellytti joustoa sekä urakoitsijan edustajilta, valvojilta että tilaajilta. 

“Kylpyhuoneen seinien melko huono kunto tuli yllätyksenä, mutta asiat ratkaistiin nopeasti yhdessä, koska koko projektiryhmä puhalsi yhteen hiileen”, painottaa Karves Yhtiöistä lvi-valvojana toiminut Werner Keipi. Valvojana Keipi kertoo huomauttaneensa jostain asiasta kerran urakoitsijaa, minkä jälkeen se korjattiin eikä asiaa enää toistettu. “Ammattiylpeys oli kohdillaan kaikilla tässä projektissa”, Keipi toteaa. 

Valvonnalla suuri merkitys hankkeessa

Valvoja vahtii tilaajan etua. Kaikkien toimijoiden on toimittava hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Valvojan tuki ja muutosten hyväksyminen yhdessä on välttämätöntä.  Kyseisessä projektissa valvojien ja tilaajan välinen hyvä yhteistyö ja keskustelu edesauttoi urakan etenemistä. Uusia valintoja ja muutoksia pystyttiin tekemään nopealla aikataululla. Myös vaadittava dokumentaatio oli ajantasaista ja oikeaa. Valvojat olivat mukana eri työvaiheissa ja mahdollisiin epäkohtiin puututtiin heti. Se helpotti tilaajan osaa projektissa. ”Tiedon jakaminen, keskustelut ja erilaiset hyväksynnät toimivat sujuvasti. Missään vaiheessa työmaa ei keskeytynyt tiedon tai ohjauksen puutteeseen ongelmatilanteessa. Valvonta myös ohjasi epätiedon hetkellä koko projektiryhmää hyvin eteenpäin”, painottaa Jukka Ojamo.

Karves Yhtiöistä projektissa olivat mukana mm. Kai Aarnio projektijohtajana ja Werner Keipi lvi-valvojana. Pääurakoitsijana oli Rakennus Numera Oy.