Tavoitehintainen korjaushanke kannatti

As Oy Aurinkoniitty

Esittely: Rivitalo, rakennusvuosi 1968-69, yhteensä 6 rakennusta ja 32 asuntoa. Piha-alue on n. 2ha:a. Projektinjohto ja  valvonta Karves Energia & Valvonta, lvis-suunnittelu Karves Suunnittelu. 

As Oy Aurinkoniityn lvi-putkistot ja märkätilat vaativat perusteellista korjausta. Karves Yhtiöt valittiin hankkeeseen tarjouspyyntöjen ja kilpailutusten perusteella. Hanke päätettiin toteuttaa yhteistoimintamallilla, mikä tarkoittaa, että korjausrakentamishankkeella on tietty tavoitehinta, -aikataulu ja –laatutaso ja toimijat vastaavat yhteisvastuullisesti näiden asioiden toteutumisesta. Yhteistyökumppaniksi urakoinnissa valikoitui Fira Palvelut Oy, jolla on kokemusta tavoitehintaisista korjausrakentamishankkeista. Laajalle hankkeelle myönnettiin ARA-avustus.

Suunnittelun ja toteutuksen yhtäaikaisuus toimi hyvin

Hankkeeseen lähdettiin luottavaisin mielin. Tärkeintä tällaisessa yhteistoimintamallissa on se, että päätökset, tavoitteet ja aikataulut tehdään yhdessä ja niihin sitoudutaan yhdessä. Nämä kaikki asiat edellyttävät hyvää tiedonkulkua ja keskusteluyhteyttä kaikkien osapuolten välillä. Yhdessä toteutettuja suunnitelmia seurataan ja ongelmakohtiin puututaan viipymättä. As Oy Aurinkoniityn saneeraushanke oli laaja. Kun suunnittelua ja toteutusta tehtiin kohteessa yhtäaikaisesti, löytyivät ratkaisut nopeasti myös erilaisiin työn kuluessa ilmenneisiin muutostarpeisiin. 
Yllätyksenä viemärikaivannon tekemisessä eteen tullut kallio vaati talon seinän läheisen sijainnin johdosta louhintaa kiilaamalla ja lisäksi etäämmällä räjäyttämällä. Tämä pitkäkestoinen lisätyö vaikutti suunniteltuun töiden vaiheistukseen ja lisäsi kustannuksia sekä nosti tästä johtuen tavoitehintaa. 
”Ajatus alusta alkaen oli, että suunnittelua ja toteutusta tehdään yhtäaikaisesti. Karveksen suunnittelijat ja valvojat ovat olleet kiitettävällä tavalla palvelemassa, kun lisätöitä on jouduttu tekemään. Yhteensä on kirjattu noin 50 eri lisätyötä ja ne ovat kohdistuneet rakenteisiin tai uusiin linjamuutoksiin. 
Lisäksi evakkokustannukset ovat olleet pieniä, sillä asukkaille voitiin järjestää alkuperäisen tavoitteen mukaisesti mahdollisuus asua kodeissaan koko remontin ajan, jonka mahdollisuuden suurin osa asukkaista käyttikin. Siitäkin suuri kiitos suunnittelun ja toteutuksen toimivalle yhteistyölle”, hallituksen puheenjohtaja Veikko Simpanen toteaa. 


Hyvä tiedonkulku olennaisen tärkeää

Tiedonkulku on tällaisessa hankkeessa ensisijaisen tärkeää. Simpanen nostaa joka toinen viikko kasvokkain pidetyt työmaakokoukset olennaisiksi. ”Työmaakokouksia on vetänyt Karves Yhtiöiden edustaja. Me tilaajan asemassa olevat asuntoyhtiömme työmaakokousedustajat olemme voineet vaikuttaa siihen, että yhteistyö sujuu ja viestit kulkevat”, Aurinkoniityn hallituksen puheenjohtaja Veikko Simpanen korostaa.

Tavoitehintaisuus kannatti

Kiinteähintaiseen korjausrakentamisprojektiin verrattuna mahdolliset yllätykset käsitellään tavoitehintaisessa projektissa aina tilannekohtaisesti. Tällöin tavoitehinta voi nousta ja osapuolet tasaavat kustannuksia. Tehostumisen myötä syntyvät säästöt jaetaan tasan eri osapuolten kesken. Mahdolliset virheet ovat myös vaikutukseltaan yhteisiä, joten yhteistyössä jokaiselta odotetaan parasta panosta hankkeeseen. Mallin ehdoton edellytys on, että osapuolet pystyvät luottamaan toisiinsa ja omaan osaamiseensa. 
Veikko Simpasen mukaan sovitussa aikataulussa sekä asunto-osakeyhtiön etukäteen arvioimassa koko hankkeen kustannustasossa on kohtuullisesti pysytty, vaikka lukuisia lisätöitä on jouduttu hankkeen aikana teettämään. Tätä Veikko Simpanen pitää tavoitehintaisen projektin sekä suunnittelun ja toteutuksen saumattoman yhteistyön ansiona. Kohde valmistuu alkusyksyn aikana ja tavoitetaso näyttää siis pitävän.

Kysy lisää tavoitehintaisesta rakentamisesta meiltä, puh. 030 670 5400.