Kaukolämmöstä maalämpöön

  • As Oy Kauniaisten Laaksotie 7 
  • Kerrostalo, rakennusvuosi 1965. Kaksi rakennusta, 20 asuntoa. 
  • Karves Energia & Valvonta Oy toimi hankkeessa energia-asiantuntijana, lisäksi koko hankkeen projektinjohto ja valvonta. 

Kauniaisissa sijaitsevan As Oy Laaksotie 7:n hallituksen jäsenet etsivät aktiivisesti kaukolämpöä kustannustehokkaampaa lämmitysratkaisua vuonna 1965 rakennetulle kerrostalolleen. Karves Energia & Valvonta Oy:n asiantuntemus vakuutti. Projektipäälliköksi valittu Panu Lallukka pystyi tuottamaan selkeää vertailutietoa ja laskelmia päätösten tueksi.

Maalämpö ja poistoilmanvaihdon lämmöntalteenotto PILP-tekniikalla

Kaukolämmön hinnannousu oli suurin yksittäinen vaikuttaja hankkeeseen. Panu Lallukan laskelmien ja selvitysten perusteella kaukolämpöverkostoon liitetty talo päätettiin siirtää kokonaan maalämpöön. Maalämpöjärjestelmään yhdistettiin koneellinen poistoilmanvaihdon lämmöntalteenotto PILP-tekniikalla. Samassa yhteydessä uusittiin taloyhtiön lämmitysverkosto. Patterit muutettiin matalalämpöpattereiksi, jolloin lämpöpumppujen hyötysuhde on korkeampi.

Suuret säästötavoitteet

Maalämpöpumppujärjestelmän takaisinmaksuajan on laskettu olevan noin 11 vuotta. Saneeraus valmistui marraskuussa 2015, joten ensimmäisiä tuloksia on jo saatu.

”Vuonna 2014 taloyhtiön lämmitykseen käytettiin 463 MWh energiaa. Alkuvuoden 2016 lukujen perusteella normeerattuna uusi vastaava luku oli 115,8 MWh. Megawattitunneissa ajateltuna maksettavaa on enää vain 26,6 prosenttia. Yhden vuoden kaukolämpölasku taloyhtiöllä on ollut keskimäärin 34 600 euroa. Lallukka arvioi yläkanttiin, että jatkossa taloyhtiön lämmityslasku tulee olemaan noin puolet vähemmän.” Talotekniikka 03/16.

Energiatehokkuuden asiantuntija

Karves Energia & Valvonta Oy oli mukana asiantuntijana energiataloudellisessa tarkastelussa, tarjouspyyntöjen läpikäynnissä ja järjestelmän mitoittamisessa sekä toimi koko hankkeen projektinjohtajana ja valvojana. Hanke oli laaja-alainen ja vaati monipuolista osaamista energiapuolen lisäksi myös sähkö- ja lvi-osaamista sekä rakennesuunnittelua. Karves Yhtiöt toi kokonaisosaamisensa taloyhtiön käyttöön.

Kauniaisten Laaksotie esillä Talotekniikka-lehdessä

As Oy Kauniaisten Laaksotien maalämpö-esimerkki on esitelty Talotekniikka-lehdessä. Lue Minna Kärkkäisen kirjoittama artikkeli Talotekniikka 03/16 -lehdestä.

”Huomasimme, että tässä ei olekaan kyse vain maalämmöstä, vaan kokonaisuudesta, johon kuuluvat myös esimerkiksi patterit ja sähköliittymät. Päätöksenteossa kunnolli
set laskelmat ja suunnittelu olivat kullan arvoisia”, sanoo Laaksotie 7:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Huhtala. Talotekniikka 03/16.

Kiinnostaako siirtyminen maalämpöön? Yhteyshenkilömme energiatehokkuusasioissa on Panu Lallukka, 030 670 5475, tarjouspyynnöt: