Kiinteistökehitystä As Oy:ssä lisäkerroksilla

As Oy Alakiventie 3:ssä rakennetaan kuuden kerroksen päälle kahta lisäkerrosta siten, että betonielementtitalon päälle rakennetaan toinen betonielementtitalo. Karves Suunnittelu ja Sweco Asiantuntijapalvelut olivat mukana hankkeen rakenne- sekä elementtisuunnittelussa, lisäksi meiltä tuli arinapalkiston ja pihavarastojen suunnittelu. 

Kiinteistökehitys on kiinteistön elinkaaren aikana tapahtuvaa suunnitelmallista ja järjestelmällistä ylläpitoa olosuhteiden ja kustannusten kehittämiseksi. Kiinteistökehityksen yksi tapa on täydennysrakentaminen. Täydennysrakentaminen mahdollistaa kiinteistön omistajalle lisätuottoja. Täydennysrakentaminen voi pitää sisällään lisäkerroksen rakentamisen tai uudisrakennuksen rakentamisen tontille. As Oy Alakiventien lisäkerrosten rakentaminen on kiinteistökehityksestä hyvä esimerkki. 

”Helsingin Myllypurossa sijaitseva Asunto Oy Alakiventie 3 on korkealla kalliolla sijaitseva kuusikerroksinen, 120 metriä pitkä, 80 asuntoa ja seitsemän porrashuonetta käsittävä kerrostalo.
Kuuden kerroksen päälle rakennetaan kahta lisäkerrosta, joihin tulee 34 uutta asuntoa vuoden loppuun mennessä.” Kiinteistöposti 4/2017

Koko artikkeli on luettavissa  toukokuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 4/2017.