Elinkaaripalvelut

Elinkaaripalveluilla optimoidaan kiinteistön korjaukseen, ylläpitoon ja energiaan resurssit, sisäolosuhteista tinkimättä. Karves Yhtiöiden elinkaaripalvelut sisältävät teknologiaa ja muita työkaluja sekä palvelu- ja rahoitusratkaisuita valmiiksi ja ymmärrettävästi paketoituina asiakkaan tarpeen mukaan. Karves Yhtiöiden osakkuusyhtiö Eneron Oy:n kanssa toteutettavat ratkaisut on kuvattu alla omassa osiossaan.

ePTS

ePTS eli energiatehokkuuden pitkäntähtäimensuunnitelma kytkee energiatehokkuuden optimaalisesti osaksi kiinteistön pitkäntähtäimen suunnitelmaa ja edelleen osaksi ylläpitoa ja korjaushankkeita.

ESCO

ESCO on rahoitusmalli, jossa asiakkaalta ei välttämättä edes edellytetä alkuinvestointeja. Palvelussa syntyvät investointi- ja suunnittelukustannukset katetaan sopimuskauden aikana syntyneillä energiansäästöillä. Malli soveltuu parhaiten suuriin energiatehokkuusprojekteihin, joissa halutaan varmentaa säästöjen toteutuminen esimerkiksi lämmöntalteenottoinvestoinneissa. Tutustu ESCO-malliin Motivan sivuilla. 

Karves | Eneron

Eneron Oy on Karves Yhtiöiden osakkuusyhtiö. Yhteistyön myötä tarjoamme kiinteistönomistajalle työvälineet ja teknisen asiantuntijuuden yksittäisen kiinteistön tai kiinteistöportfolion ylläpito- ja energianhallintaan sekä optimointiin. Tarjoamme palveluita kokonaisvaltaisesti ja avaimet käteen -periaatteella. Voimme olla mukana selvittämässä kiinteistön tulevaa käyttötarkoitusta, tekemässä teknistä ja energiataloudellista Due Diligenceä tai laatimassa pitkän tähtäimen suunnitelmia, joissa yhdistetään kiinteistön korjaustarpeiden ja energiakustannusten optimointi. Kokonaisvaltaisen palvelumme suuri hyöty asiakkaillemme syntyy siitä, että palveluun kuuluu analysointi, toimenpiteiden suunnittelu, rakennuttaminen ja seuranta. Analysoinnissa ja seurannassa käytämme ainutlaatuista EnerOnline™ -järjestelmää.

EnerOnline™  -ohjelmiston avulla voidaan hetkessä arvioida kunkin kiinteistön ja kiinteistöportfolion energiasäästöpotentiaali. Lue lisää: www.eneroncloud.com

Yhteyshenkilönä: Kim Karves, 030 670 5410. Tarjouspyynnöt osoitteeseen:  

E-isännöinti

Energiaisännöinti on Karves Yhtiöiden energia-asiantuntijapalvelu, jolla parannetaan olemassa olevien kiinteistöjen ja tuotantolaitosten energiatehokkuutta. Sitoudumme tekemään pitkäjänteistä työtä, jotta asiakkaan energiatehokkuus ja energiatalous paranevat. Energiaisännöintipalvelu rakentuu neljästä vaiheesta:

  1. Kartoitamme energiansäästöpotentiaalin
  2. Ehdotamme kannattavimpia energiansäästötoimenpiteitä
  3. Varmistamme toimenpiteiden toteutuksen
  4. Todennamme ja raportoimme syntyneet säästöt

Yhteyshenkilönä: Panu Lallukka, 030 670 5475. Tarjouspyynnöt osoitteeseen:

Taivas ja talo_kapea