Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys tähtää nykyisen tai suunnitteilla olevan kiinteistön tai sen osan teknistä ja taloudellista elinkaarta mahdollisimman pitkälle. Kehittämällä vanhoistakin kiinteistöistä saadaan viihtyisiä ja toimivia, nykypäivän vaatimukset täyttäviä toimitiloja, jotka tarjoavat käyttäjälle viihtyisiä ja toimivia työskentelyolosuhteita ollen samalla omistajalle tuottavia sijoituskohteita. Toisaalta uudishankkeissa hyvällä ennakkosuunnittelulla voidaan kiinteistön elinkaari optimoida mahdollisimman pitkäksi. Kiinteistökehitys käsitteenä on moniulotteinen. Kiinteistökehitys on toisaalta kiinteistön elinkaaren aikana tapahtuvaa suunnitelmallista ja järjestelmällistä ylläpitoa olosuhteiden ja kustannusten kehittämiseksi. Kiinteistökehitykseen me Karves Yhtiöissä katsomme kuuluvaksi kiinteistön alkuperäisen käyttötarkoituksen tai laajuuden jalostamista uudis- ja/tai korjausrakentamisen keinoin. Kiinteistökehitys tuo etua sekä käyttäjille toimivampina tiloina, että sijoittajille kiinteistön parantuneena tuottona. Kiinteistökehitykseen Karves Yhtiöissä kuuluvat mm. puitesopimuspalvelu, konversiot, ullakkorakentaminen, täydennysrakentamishankkeet, sekä tarveselvitysten tekeminen. Karves-Eneron –palvelu on Karves Yhtiöiden ja Eneron Oy:n yhteinen uusi palvelukokonaisuus. Konseptin ainutlaatuisuus syntyy tavasta yhdistää kiinteistö- ja insinööriosaaminen, energiajohtaminen sekä investointien suunnittelu ja toteutus kokonaispalveluksi. Lue lisää palvelusta täältä. 

Kiinteistökehitys ja puitesopimuspalvelut

Puitesopimuspalvelu helpottaa kiinteistönomistajan, kiinteistömanagerin tai isännöitsijän työtaakkaa. Sillä voi siirtää osan työstä suoraan Karves Yhtiöiden hoidettavaksi tai sillä voi tasata kiireisten aikojen työtaakkaa. Puitesopimukset kattavat suunnittelun, rakennuttamisen ja energiahallinnan palvelut ja tarkka sisältö räätälöidään valmiista palvelukuvauksista aina asiakkaan tarpeen mukaan. Kiinteistönkehitykseen liittyvä konversio tai käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa hanketta, jossa kiinteistö muutetaan esimerkiksi toimistokäytöstä asuinkäyttöön. Konversiolla tähdätään kiinteistön arvon nousuun, jonka kiinteistön omistaja voi lunastaa itselleen joko myymällä kiinteistön ennen tai jälkeen konversion tai vuokraamalla tilat paremmalla tuotolla.

Ullakkohankkeet ja kiinteistökehitys

Ullakkohankkeissa selvitetään mahdollisuus tehdä taloyhtiön ullakolle asuntoja tai muita tiloja. Tämä kiinteistökehityksen hanke mahdollistaa taloyhtiölle rahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Ullakkohankkeessa on aina useampi vaihe. Kiinteisökehityksen yksi tapa on täydennysrakentaminen. Täydennysrakentaminen mahdollistaa kiinteistön omistajalle lisätuottoja. Täydennysrakentaminen voi pitää sisällään lisäkerroksen rakentamisen tai uudisrakennuksen rakentamisen tontille. Kiinteästi kiinteistökehitykseen liittyvät myös erilaiset tarveselvitykset. Tarveselvityksessä selvitetään olemassa olevan kiinteistön vaihtoehdot. Vaihtoehdot voivat vaihdella peruskorjauksista, täydennysrakentamiseen tai purkurakentamiseen. Peruskorjausvaihtoehdossa toteutetaan useimmiten pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset suuremmat peruskorjaukset. Tätä täydentämään selvitetään usein mahdollisuus lisä- tai täydennysrakentamiseen, jolla voidaan rahoittaa peruskorjauksia. Vaihtoehtona, etenkin vuokrakiinteistöjen osalta on purkurakentaminen. Siinä puretaan olemassa olevat rakennukset ja rakennetaan uutta tilalle. Tarveselvityksessä, alustavien kustannus- ja kannattavuusselvitysten sekä riskianalyysien avulla tutkitaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja kannattavuus.

Kiinteistökehitykseen liittyen ota yhteyttä: Kim Karves, 030 670 5410. Tarjouspyynnöt: