Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen asiantuntijana tuomme kokonaisvaltaisen näkökulman kaikkiin hankkeisiimme ja tarjoamme selkeitä palvelukokonaisuuksia. Asiakkaana voit luottaa, että toimimme vastuullisesti ja työlle asetetut tavoitteet täyttyvät. Saat kaikki korjausrakentamisen suunnittelupalvelut: LVI-, sähkö-, rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun saman oven avauksella. Kattavat projektinjohto- ja valvontapalvelumme takaavat korjausrakentamishankkeen onnistumisen ja loppuunsaattamisen sovitusti. Laaja energia-alan asiantuntemuksemme on mukana kaikissa hankkeissamme.

Korjausrakentaminen: prosessin vaiheet kuvattuna

Karves Yhtiöiden prosessit on rakennettu asiakaslähtöisesti. Esitämme prosessit ja työn eri vaihteet kuvina ja kerromme niistä ymmärrettävästi.