Julkisivuremontti

Julkisivuremontti parantaa julkisivun kestävyyttä, rakennuksen energiataloutta tai arkkitehtonista ilmettä tai kaikkia näitä yhdessä. Korjaus perustuu aina tilaajan omiin kohennustarpeisiin, julkisivun rakenteelliseen kuntoarvioon, talon arkkitehtoniseen tyyliin ja energiatehokuuden arviointiin. Julkisivuremonttiin on useita syitä. Repsottava maalipinta tai rappaus ei ole ilo silmälle, mutta ratkaisevampaa ovat vaurioiden vaikutukset talon kantaviin rakenteisiin: rakenteiden kuivumiseen, lahoamiseen ja eristeiden kestoon.

Julkisivun kunnolla on aina merkitystä talon lämmitys- ja ilmanvaihtokuluihin. Ajan kanssa talon kuin talon eristeet menettävät tehoaan, mistä kertoo usein ensimmäisenä ikävä veto sisätiloissa. Julkisivuremontissa talon ulkonäkö, viihtyisyys ja energiatehokkuus kulkevatkin käsi kädessä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa talon julkisivua päätetään korjata, sitä vähäisemmillä toimenpiteillä usein selvitään. Jos kattavia kunnostustöitä on pitkitetty kauankin, edessä on usein laajempi julkisivuremontti, jossa rakenteita on purettava ja uusittava enemmän ja syvemmältä. Se näkyy remontin neliöhinnassa

Laajan julkisivuremontin suunnittelu vaatii ammattitaitoa

Laajaan julkisivuremonttiin tehdään yleensä rakenteiden kuntotutkimus ja hankesuunnittelu ennen varsinaista toteutussuunnitelmaa. Varsinainen suunnittelu edellyttää kokeneiden rakenne- ja arkkitehtisuunnittelijoiden saumatonta yhteistyötä virheettömän lopputuloksen takaamiseksi. Julkisivuremontti vaatii myös rakennusmenetelmien ja -tapojen kattavaa asiantuntemusta eri vuosikymmeniltä. Se edellyttää myös eri aikakausien arkkitehtonisten tyylien ymmärtämistä. Myös energiatehokkuuden parantamisen menetelmät tulee hallita talon rakentamisajankohta huomioiden. Karves Yhtiöt tarjoaa julkisivuremonttiin asiantuntevan rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun lisäksi pätevät projektinjohto- ja valvontapalvelut. Lisäksi saat ymmärrettävät ja laadukkaat suunnitelmat, joita tukevat havainnollistavat 3D-piirustukset, joiden avulla pystytään mallintamaan miltä kiinteistösi näyttää, kun julkisivuremontti on valmis.

Parvekkeisiin kohdistuu yleensä muuta julkisivua suurempi rasitus. Parvekkeiden korjaus voidaankin sisällyttää julkisivuremonttiin luontevasti. Parvekekorjaus voidaan toteuttaa myös erillisenä korjausurakkana, kun julkisivu on korjauksen tarpeessa vain parvekkeiden osalta. Myös parvekkeiden 3D-mallintaminen auttaa havainnollistamaan ja ymmärtämään erilaisia parvekeratkaisuja ja niiden vaikutusta parvekkeiden ulkonäköön, kalustettavuuteen ja käytettävyyteen. Vesikatto on tärkein osa rakennuksen säältä suojaavaa vaippaa. Karves Yhtiöt suunnittelee täydellisten vesikattoremonttien lisäksi myös pienemmät korjaukset ja kattomuodon muutokset julkisivukorjauksen osana tai erillisenä projektinaan.

Julkisivuremontti kannattaa suunnitella huolella

Oikein suunniteltuna julkisivuremontti ei vaikuta asumiseen yhtä paljon kuin linjasaneeraukset, mutta julkisivuremonteissa on paljon opittavaa putkiremonteista. Molemmissa tapauksissa päättäjien tulee ymmärtää suunnitteluprosessi, suunnitellut ratkaisut ja niiden vaikutukset elämiseen ja kiinteistön käyttöön. Yleensä julkisivuremontti ajoittuu noin 30-40 vuoden ikäiseen kiinteistöön. Laajempi julkisivusaneeraus tulisi olla tehtynä noin 10 vuotta ennen putkiremonttia eli linjasaneerausta, jotta osakkaille jäisi riittävästi aikaa lainanmaksuun.

Asiantuntevalla ja taitavalla suunnittelulla luodaan paras mahdollinen ja kohteen kannalta sopivin lopputulos. Julkisivun rakenteellinen kestävyys, arkkitehtoninen tyylikkyys ja energiatehokkuus tuovat huomattavaa lisäarvoa rakennukselle. Tutustu As Oy IPU:n julkisivuremonttiin ja katso ennen ja jälkeen kuvat tästä linkistä. 

Lue asiakastiedotteemme tästä Uusi toimintatapa julkisivusaneerauksen suunnitteluun.

Julkisivuremonttien yhteyshenkilönä on Janne Luhtamäki, 030 670 5446. Tarjouspyynnöt osoitteeseen: