Putkiremontti / Linjasaneeraus

Putkiremontti eli linjasaneeraus on merkittävä korjaushanke. Sen toteuttamisessa tarvitaan laaja-alaista asiantuntemusta ja joustavaa yhteistyötä. Kokonaisvaltaisessa toteutusmallissa tarkastellaan koko kiinteistön elinkaarta ja selvitetään paras ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto kohteeseen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu talotekninen perusparannus takaa asukkaille paremman asumisviihtyvyyden ja alhaisemmat asumiskustannukset. Pitkällä tähtäimellä hyvin tehty putkiremontti tuo säästöjä ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kattavat palvelut putkiremontin alusta loppuun

Karves Yhtiöiltä saat linjasaneeraukseen kaikkien eri vaiheiden palvelut hankesuunnittelusta takuuajan valvontaan asti. Laaja energiaosaamisemme näkyy suunnittelussamme vahvasti.

Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään hankkeen tärkeimmät päätökset sekä rahallisesti että kiinteistön tulevaisuuden kannalta. Putkiremontissa hankesuunnitteluvaihe on tärkeä myös taloyhtiön projektityöryhmän ja koko taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden kannalta: hankesuunnitelma, suunnitteluvaiheen tiedotteet ja esittelytilaisuudet tarjoavat paljon tietoa omasta kiinteistöstä ja putkiremontin eri vaiheista ja osista.

Linjasaneerauksen toteutussuunnittelu on monitahoinen vaihe, jossa tarvitaan kaikkien erikoisalojen suunnittelijoita. Toimintatapamme on vuosien kehitystyön tulos ja siinä on huomioitu erityisesti taloyhtiöiden erikoispiirteet. Suunnitteluprosessimme on suunniteltu ja vaiheistettu selkeäksi. Tällä varmistamme, että suunnittelijoiden ja taloyhtiön välinen yhteistyö toimii.

Asiakaslähtöinen putkiremontti

Taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden tyytyväisyys ja sitoutuminen hankkeeseen varmistetaan hyvällä viestinnällä. Lisäksi toteutamme tarvittaessa osakaskyselyitä ja järjestämme havainnollisia esittelytilaisuuksia, joista olemme saaneet erityisen hyvää palautetta. Viestimme osakasmuutoksista, niiden mahdollisuuksista ja vaatimuksista selkeästi ja nimeämme hankkeissa aina osakasmuutoksista vastaavan henkilön.

Hanke vaatii onnistuakseen myös projektinjohtoa ja erikoisalojen valvontaa, etenkin urakan valmistelussa ja varsinaisen urakan aikana. Karves Yhtiöiden selkeät toimintatavat ja taloyhtiöille suunnitellut prosessit varmistavat, että putkiremontti saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Huom! On tärkeää, että korjaustoimenpiteisiin ryhdytään ajoissa hallitusti, ennen kuin kiinteistön kunto ja arvo laskevat. Tutustu referensseihimme tästä

Onko putkiremontti edessä? Linjasaneerauksen yhteyshenkilömme on Kim Karves, 030 670 5410. Tarjouspyynnöt osoitteeseen