Projektinjohto ja valvonta

Luotettava ja asiansa osaava projektinjohto on avainasemassa onnistuneessa rakennus- tai saneerausprojektissa. Projektinjohto ei ainoastaan vastaa valittujen suunnitelmien läpiviennistä vaan johdon vastuulla on myös kustannuspuolten tarkkailu ja vaadittujen säännösten noudattaminen. 

Limittämällä suunnittelu- ja rakennusvaiheiden töitä ja kilpailuttamalla osasuorituksia on mahdollista lyhentää hankkeen toteutusaikaa ja saavuttaa kustannusetuja. Projektinjohtoa tarvitaan kaikissa hankeissa ja saneerauksissa; erityisesti ryhmäkorjaushankkeissa, joissa pyritään useamman tilaajan kesken saamaan suuruuden etua.

Laadimme jokaiselle hankkeelle projektisuunnitelman, jossa esitetään mm. projektin organisoituminen, aikataulu, hankintastrategia, rahoitussuunnitelma sekä toteutus- ja urakkamuotojen valinta. Suunnitelma sisältää myös koko hankkeen kattavan laatu- ja viestintäsuunnitelman. Tämä takaa asiakkaalle koko hankkeen ajan vastuutetun ja yhtenäisen toteutuksen. 

Asianmukainen valvonta varmistaa, että tehtävä työ täyttää sille asetetut vaatimukset. Kun projektin valvojina toimivat kokeneet ammattilaiset, saadaan projektiin liittyvät urakat tehtyä sovittujen aikataulujen puitteissa. Ammattitaitoinen valvonta ja työnjohto varmistavat työn laadun, jolloin asiakas saa juuri sitä mitä on tilannut.

Valvojan rooliin kuuluu myös huolehtia, että asiakas ei itse aiheuta omilla päätöksillään tai päättämättömyydellään turhia viivästyksiä, laadullisia ongelmia tai lisäkuluja. Ammattilaisen suorittama valvonta pystyy ennakoimaan projektin esteitä ja varmistaa, että asiakas saa käyttöönsä päätöksenteossa tarvittavat tiedot.  

Karves Yhtiöiden asiantuntijoiden kokemus valvonnasta on laaja-alaista ja meillä on erikoisosaamista mm. viemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta, ullakkorakentamisesta ja laajoista rakenneteknisistä uusimisista. Tarjoamiimme palveluihin sisältyy LVISA-, ARK- ja RAK -erikoisalojen valvonta sekä päävalvonta.

Tutustu referensseihimme sekä asiakascaseihin.

Projektinjohdon ja valvonnan yhteyshenkilönä on Panu Lallukka, 030 670 5475. Tarjouspyynnöt osoitteeseen: