Tapamme toimia

Ydinajatus toiminnassamme on, että tämän päivän päätökset ja ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Asioita ei voi tarkastella yksittäisinä toimina tai tehtävinä, vaan on otettava huomioon kokonaisuus, kiinteistön elinkaari ja tulevat sukupolvet. Siksi missiomme muotoutui uudella tavalla:

Ymmärrettävää asiantuntijuutta kiinteistöjen ja tulevien sukupolvien parhaaksi.

Ymmärrettävä asiantuntijuus on toimintamme kulmakivi. Asiantuntijuus on tarvittavaa tietotaitoa ja osaamista kiinteistöjen korjaamisesta ja kehittämisestä. Ymmärrettävyys syntyy asiakaslähtöisestä ajattelusta. Työvälineistämme tärkeimmät ovat kommunikointi, visualisointi, perusteleminen ja osallistaminen. Karves Yhtiöt osallistaa kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä hankkeissa opastamalla heitä vaihe vaiheelta eteenpäin. Tätä varten kehitämme uudenlaisia prosesseja ja tapoja toimia.

Olemme korjausrakentamisen ja energiatehostamisen asiantuntijoita ja panostamme elinkaari- ja kiinteistönkehityspalveluihin. Meidän työmme on toimia kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen parhaaksi. Kokonaisvaltaisella asiantuntijuudella ja kiinteistöjohtamisella voimme parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä ja nostaa kiinteistöjen arvoa. Olemme nähneet, että energiatehokkuuden ja terveellisen asumisympäristön osalta voimme olla vaikuttamassa paremman huomisen rakentamisessa.

Tämä on meidän toimintamme tarkoitus ja olemassaolomme perusta, mistä voimme olla ylpeitä.

Karves - Tapamme toimia